ร่วมงานกับเรา

 • 1. พิธีกร MC ( Master of Ceremonies ) ประจำงาน EVENT ต่างๆ ( ด่วน )
  • จำนวนที่รับ : 10 อัตรา

   รูปแบบงาน : อิสระ

   อัตราค่าจ้าง : 1,000 บาทต่อวัน

   วันทำงาน: เสาร์ – อาทิตย์ ( ดำเนินกิจกรรมวันละ 3 รอบ )

   สถานที่ปฏิบัติงาน: งาน EVENT ห้างสรรพสินค้า

    

   หน้าที่ความรับผิดชอบ      

   1. 1. แนะนำสินค้าใหม่
   2. 2. เล่นเกมส์สนุกๆกับลูกค้าในแผนกเพื่อกระตุ้นการรับรู้เรื่องของเด็กๆ
   3. 3. ทำหน้าที่พิธีกร ประจำงาน EVENT
   4. 4. ดำเนินกิจกรรมวันละ 3 รอบ

    

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี

   2. มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะการพูดที่ดี น่าฟัง กล้าแสดงออก

   3. มีปฏิญาณไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความมั่นใจในตัวเอง

   4. ชอบเรียนรู้ในตัวสินค้าใหม่ๆเสมอ

   5. บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจะมีงานให้ทำตลอด

   6. หากมีประสบการณ์ด้านงานพิธีกร MC จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

    

   สมัครตำแหน่งนี้
 • **รับสมัครด่วน** 1. พนักงานคลังสินค้า ( คนพิการ )
  • จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

   เงินเดือน : 9,750 บาท

   สวัสดิการ: เงินประจำตำแหน่ง , ค่าวิชาชีพ, โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี , ค่าล่วงเวลา ,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ท่องเที่ยวประจำปี , ของ ขวัญวันเกิด , เสื้อฟอร์มพนักงาน , ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน , งานเลี้ยงปีใหม่

   รายละเอียดงาน      

   1. เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกสินค้า และจัดสินค้าลงกล่องบรรจุสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน

   2. ตรวจเช็คสินค้าคืนจากจุดขาย ตามใบขอเก็บคืนสินค้า และตามใบลดหนี้

   3. จัดเก็บสินค้า ให้เป็นหมวดหมู่ ตรงตามผังการจัดเก็บในสถานที่ที่กำหนด

   4. ทำความสะอาดภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

   5. หมั่นดูแลและตรวจสอบนับยอดสินค้าให้ครบถ้วนสม่ำเสมอ

   6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

    

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. เพศชาย-หญิง

   2. อายุ 19 - 35 ปี

   3. ระดับการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

   4. สามารถปฎิบติงานที่คลังสินค้าได้ ( คลังสิค้ากันตารัติ2 ถนนกิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ )

   5. สำหรับผู้พิการ : ยินดีรับผู้พิการทางด้านการสื่อสาร และการเคลื่อนไหว ( สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ )

   6. สามารถเริ่มงานได้ทันที ( จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ )

    

   สถานที่ปฎิบัติงาน

   คลังสินค้ากันตารัติ 2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

   ทำงานวันจันทร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. , วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น.

   หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และนักขัตฤกษณ์ตามปฎิทินของบริษัท

   หากสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ Line : tani69 หรือโทร.087-7974407 ( จ-ศ เวลา 08.00-18.00 น. )

   สมัครตำแหน่งนี้
 • **รับสมัครด่วน** 2. Sales Support
  • จำนวนที่รับ : 3 อัตรา

   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

   สวัสดิการ: เงินประจำตำแหน่ง , โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี , ค่าล่วงเวลา ,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ท่องเที่ยวประจำปี , ของขวัญวันเกิด , เสื้อฟอร์มพนักงาน , ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน , งานเลี้ยงปีใหม่ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าเดินทาง

   รายละเอียดงาน      

   1. ติดตามยอดขาย และเก็บข้อมูลรายละเอียดยอดขายในแต่ละวันจากพนักงาน PC เพื่อนำมาจัดทำรายงานสรุปส่งให้ผู้บังคับบัญชาในทุก ๆ สัปดาห์

   2. ติดตามการสั่งสินค้าจากพนักงาน PC เพื่อออกเอกสารใบเบิกสินค้า และส่งให้คลังสินค้าเพื่อจัดสินค้าและส่งสินค้าเข้าจุดขายให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

   3. จัดทำเอกสารใบรับคืนสินค้า เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีออกเอกสาร CN ในการเรียกสินค้าคืนจากจุดขาย และเข้าทำการตรวจสอบสินค้าที่คืนมาจากจุดขายร่วมกับคลังสินค้า

   4. ประสานงานกับ PC เพื่อแจ้งการกำหนดการเข้าตรวจนับสินค้าในแต่ละจุดขายตามที่ฝ่ายบัญชีกำหนด

   5. เข้าทำการตรวจนับสินค้าในจุดขายเพื่อเป็นการตั้ง Stock ให้พนักงาน PC และหรือเข้าทำการสุ่มตรวจนับสินค้าในจุดขาย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วางอยู่ ณ จุดขายมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับจำนวนสินค้าที่ได้เบิกไปจำหน่าย และไม่มีการสูญหาย

   6. จัดทำเอกสารการเบิกค่า Commission จากพนักงานขายทุกจุดขายที่ดูแล เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชีดำเนินการจ่ายค่า Commission ให้แก่พนักงาน PC ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

   7. จัดทำสรุปรายงานการขาย / การสั่งสินค้าทุกจุดขายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการขาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำในทุก ๆ เดือน

   8. เข้าตรวจสอบพื้นที่ขายที่รับผิดชอบเป็นครั้งคราว เพื่อพบปะพนักงาน PC

   9. หาข้อมูลของสินค้ารวมทั้งการจัดทำกิจกรรมของคู่แข่งขันที่จุดขาย เพื่อนำมาแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

   10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

    

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 - 35 ปี

   2. ระดับการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   3. จะต้องมีประสบการณ์เด้านธุรการขาย และสนับสนุนการขาย 1-2 ปี ขึ้นไป

   4. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

   5. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งานด้านเอกสารต่างๆ

   6. มีความกระตือรือร้น และความละเอียดรอบคอบ

   7. สามารถออกงาน EVENT ตามที่กำหนดได้

   8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   9. หากมีประสบการณ์ตรงและสามารถเริ่มงานได้ทันที จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

    

   สถานที่ปฎิบัติงาน

   บริษัท ดรีมทอย จำกัด 335/20 ซ.ผูกมิตร ถ.ศรีนครินทร์ หนองบอน ประเวศ กทม. 10250

   ทำงานวันจันทร์ เวลา 08.00 – 19.00 น. , วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น.

   หยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และนักขัตฤกษณ์ตามปฎิทินของบริษัท

   สมัครตำแหน่งนี้
 • **รับสมัครด่วน** 3. พนักงานขาย PC หน่วยแทน/ส่งเสริมการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  • จำนวนที่รับ : 10 อัตรา

   เงินเดือน : 9,750 + ค่าโอที + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน

   สวัสดิการ : ค่าล่วงเวลาประมาณ 5,000.00 บาท, เบี้ยขยันวันละ 15 บาท , ค่าอายุงาน, โบนัส, ค่ารถหน่วยแทนวันละ 40 บาท , ค่าเบี้ยประชุม,

   ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรกเริ่มที่ 0.8 - 2 % ,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000.00 บาท (เงินเดือน+ ล่วงเวลา +เบี้ยขยัน)

   ประจำห้างสรรพสินค้า

   1. โซนกรุงเทพและปริมณฑล

    

   รายละเอียดงาน

   1. ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายจัดรายการที่ได้รับมอบหมาย จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

   2. ขายสินค้าในมุมปกติ และมุมจัดรายการในบางครั้ง

   3. รายงานยอดขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

    

   คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1. เพศชาย/หญิง  อายุ 19-35   ปี
   2. ระดับการศึกษา ม.3 – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
   3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
   4. สามารถใช้ internet ได้ดี
   5. สามารถทำงานและทำล่วงเวลาตามเวลาเปิด-ปิดห้างได้

    

   ประจำห้างสรรพสินค้า

   1. โซนกรุงเทพและปริมณฑล

    

   สมัครตำแหน่งนี้
  • **รับสมัครด่วน** 4. พนักงานขาย PC หน่วยแทนโซนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
   • จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

    เงินเดือน : 9,750 + ค่าโอที + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน

    สวัสดิการ: ค่าล่วงเวลาประมาณ 5,000 บาท, เบี้ยขยันวันละ 15 บาท , ค่าอายุงาน, โบนัส, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรกเริ่มที่ 0.8 - 2 % ,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน+ ล่วงเวลา +เบี้ยขยัน), ของขวัญวันเกิด , เสื้อฟอร์มพนักงาน

      

     รายละเอียดงาน      

     1. ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายจัดรายการที่ได้รับมอบหมาย จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

     2. ขายสินค้าในมุมปกติ และมุมจัดรายการในบางครั้ง

     3. รายงานยอดขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

      

     คุณสมบัติของผู้สมัคร

     1. เพศชาย/หญิง  อายุ 19 – 35  ปี

     2. ระดับการศึกษา  ม.3 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

     3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

     4. สามารถใช้ internet ได้ดี

     5. สามารถทำงานและทำล่วงเวลาตามเวลาเปิด-ปิดห้างได้

      

     สถานที่ปฎิบัติงาน

     ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ , เซ็นทรัลเวสเกต , เดอะมอลล์งามวงศ์วาน , โรบินสันรัตนาธิเบศร์

      

     หากสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ Line : tani69 หรือโทร.087-7974407 ( จ-ศ เวลา 08.00-18.00 น. )

      สมัครตำแหน่งนี้
    • **รับสมัครด่วน** 5. พนักงานขาย PC หน่วยแทนโซนพระราม 9 , ลาดพร้าว , พารากอน
     • จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

      เงินเดือน : 9,750 + ค่าโอที + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน

      สวัสดิการ: ค่าล่วงเวลาประมาณ 5,000 บาท, เบี้ยขยันวันละ 15 บาท , ค่าอายุงาน, โบนัส, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรกเริ่มที่ 0.8 - 2 % ,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน+ ล่วงเวลา +เบี้ยขยัน), ของขวัญวันเกิด , เสื้อฟอร์มพนักงาน

        

       รายละเอียดงาน      

       1. ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายจัดรายการที่ได้รับมอบหมาย จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

       2. ขายสินค้าในมุมปกติ และมุมจัดรายการในบางครั้ง

       3. รายงานยอดขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

        

       คุณสมบัติของผู้สมัคร

       1. เพศชาย/หญิง  อายุ 19 – 35  ปี

       2. ระดับการศึกษา  ม.3 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

       3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

       4. สามารถใช้ internet ได้ดี

       5. สามารถทำงานและทำล่วงเวลาตามเวลาเปิด-ปิดห้างได้

        

       สถานที่ปฎิบัติงาน

       ห้างสรรพสินค้าโรบินสันพระราม 9 , เซ็นทรัลลาดพร้าว , พารากอน , เซ็นทรัลเวิร์ล

        

       หากสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ Line : tani69 หรือโทร.087-7974407 ( จ-ศ เวลา 08.00-18.00 น. )

        สมัครตำแหน่งนี้
     • 6. พนักงานขาย PC ประจำห้างโรบินสันจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต
      • จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

       เงินเดือน : 9,750 + ค่าโอที + ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน

       สวัสดิการ: ค่าล่วงเวลาประมาณ 5,000 บาท, เบี้ยขยันวันละ 15 บาท , ค่าอายุงาน, โบนัส, ค่าเบี้ยประชุม, ค่าคอมมิชชั่นตั้งแต่บาทแรกเริ่มที่ 0.8 - 2 % ,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ค่าเป้าแตก, ค่าเป้าการขาย, ท่องเที่ยวประจำปี รวมรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 บาท (เงินเดือน+ ล่วงเวลา +เบี้ยขยัน)

       ประจำห้างสรรพสินค้า      

       โรบินสันจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

         

        รายละเอียดงาน      

        1. ดูแลพื้นที่ขายและจุดขายจัดรายการที่ได้รับมอบหมาย จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่

        2. ขายสินค้าในมุมปกติ และมุมจัดรายการในบางครั้ง

        3. รายงานยอดขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต

         

        คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1. เพศชาย/หญิง  อายุ 19 – 35  ปี

        2. ระดับการศึกษา  ม.3 - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

        3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

        4. สามารถใช้ internet ได้ดี

        5. สามารถทำงานและทำล่วงเวลาตามเวลาเปิด-ปิดห้างได้

         

        สถานที่ปฎิบัติงาน

        โรบินสันจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต

         สมัครตำแหน่งนี้