*** หมายเหตุ ***

- ผู้โชคดีได้รับรางวัลจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาแสดงตนเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับรางวัล
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
  ท่านสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคมนี้
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ดรีมทอย จำกัด
ทุกวันพุธ - ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.
โทร 02 - 366 - 0460 #2207 ติดต่อฝ่ายการตลาด